StudioDD


Naše společnost STUDIO DD s.r.o. vznikla v lednu 2007.
Působíme jako projekční kancelář v oblasti bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb.

Projektování staveb

Vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci pro novostavby, přestavby, rekonstrukce, rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, průmyslové stavby a pod.

Poradenská činnost

Kompletní poradenská činnost architekta a stavebního inženýra, zajištění dokumentace pro územní a stavební řízení atd.

Architektonické studie

Ideový návrh objektu, architektonické návrhy, návrh designu interiéru, 3D vizualizace staveb a interiérů.

Kompletní zpracování staveb na klíč

Vypracujeme návrh, projektovou dokumentaci, získáme potřebná vyjádření a stavbu zrealizujeme.


Nová Ves pod Pleší
1
1
návrh
ext 1

Studio DD

Adresa:
Fügnerovo náměstí 1808/3 Praha 2

E-mail:
info@studiodd.cz

Tel.:
+420 606 789 386